Αρχείο μηνός Ιούνιος 2013

Έκδοση Αποτελεσμάτων 2012-1013

Τα αποτελέσματα για τους μαθητές του γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του λυκείου θα αναρτηθούν στο σχολείο μας την Πέμπτη 20/6, στις 12:00. Οι έλεγχοι θα δοθούν την Παρασκευή, 21/6, από τις 10:00 μέχρι τις 12:00.