Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2013

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014 (Δελτίο Τύπου)

Το Μουσικό Σχολείο Χίου γνωστοποιεί ότι προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ Λυκείου του σχολικό έτος 2013 ? 2014. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 60235/Γ7 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,  ΦΕΚ τ.Β 1012/26-5-2011, σε τροποποίηση και συμπλήρωση  της  Γ2/3850/16-6-98, (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998).

Συγκεκριμένα προκηρύσσει μία (1) κενή θέση στην Β΄ Γυμνασίου, τρεις (3) κενές θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και δύο (2) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου. Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Θεωρία και πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής,
  • Ελληνική παραδοσιακή μουσική και
  • Υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από Παρασκευή  06 Σεπτεμβρίου  2013 έως το αργότερο την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 στο Μουσικό Σχολείο για να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.

Εκτός από την ιστοσελίδα του σχολείου οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στο τηλέφωνο 22710 81360.