Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2014

Κατακτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015

Δελτίο Τύπου

Το Μουσικό Σχολείο Χίου γνωστοποιεί ότι, προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ Λυκείου του σχολικό έτος 2014 ? 2015. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 60235/Γ7 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», ΦΕΚ τ.Β 1012/26-5-2011 σε τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3850/16-6-98, (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998).
Συγκεκριμένα προκηρύσσει τρεις (3) κενές θέσεις στην Β΄ Γυμνασίου, μία (1) κενή θέση στη Γ΄ Γυμνασίου και τρεις (3) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου.
Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π. μ.
Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – Θεωρεία και Πράξη Α’ , Β’ και Γ’ Γυμνασίου
β.Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -Θεωρία και Πράξη, Α’ , Β’ και Γ’ Γυμνασίου και
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 έως το αργότερο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μουσικό Σχολείο για να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.

  Τηλέφωνο γραμματείας : 2271081360 .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ