Αρχείο μηνός Νοέμβριος 2016

Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης«Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017».

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21.10.2016 δημοσιεύτηκε η υπ? αριθμ.169770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2016-2017 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις μαθημάτων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) μέχρι την Πέμπτη 3-11-2016. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριων στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου εντάσσονται  στο πλησιέστερο κέντρο στην διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήσιμα έγγραφα

Αίτηση – δήλωση μαθημάτων 2016-2017

ΕΞ – 178041 – 2016

ΦΕΚ Β΄ 3406/21.10.2016