Διήμερο παρουσίασης μουσικών συνόλων Μουσικού Σχολείου Χίου

Διήμερο παρουσίασης μουσικών συνόλων Μουσικού Σχολείου Χίου
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
17-18 Απριλίου 2019