Κατατακτήριες Εξετάσεις (2013-2014)

Τον Σεπτέμβριο του 2013 θα διενεργηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στις τάξεις Β και Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Χίου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 1012 τ.Α/26-05-2011 Αριθμ. 60235/Γ7 (6) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων”.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν με δελτίο Τύπου οι ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και διεξαγωγής των εξετάσεων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη στα θεωρητικά μαθήματα